<div align="center"> <h1>Wzory pism</h1> <h3>Wzory pism urzędowych, umów, pozwów.</h3> <p>umowy,pozwy</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.wzorypism.com" rel="nofollow">www.wzorypism.com</a></p> </div>